Usuwanie znaków poziomych

Usuwamy poziome znaki drogowe bez uszkadzania powierzchni. Nie stosujemy środków chemicznych i rozpuszczalników. Usuwamy znaki z jezdni i parkingów o powierzchni asfaltowej, betonowej oraz z kostki brukowej.