Usuwanie graffiti

 Szybkie usuwanie graffiti z każdej powierzchni bez użycia rozpuszczalników.