Kontakt

CSB Paweł Cepa
Sady 73b
49-100 Niemodlin
Telefon kontaktowy: po godz.18.00   +48 660082157 / +48 608459339
Adres e-mail: csb.blast@gmail.com

NIP  754 134  06 56
Regon  531117403
Nr rach. 44 1090 2200 0000 0005 7000 7510